Studie, kritiky, glosy

BRNK v časopise Theatralia Vol 17, No 1 (2014)

Jak možná víte, v novém čísle časopisu Theatralia hostuje i Brněnský naratologický kroužek, který si vzal pod patronát rubriku Spektrum a obsadil ji tematickým blokem „Drama, divadlo a film v perspektivě teorie vyprávění“. Tento blok společně editovali Radomír D. Kokeš a Aleš Merenus, kteří do něj zároveň přispěli vedle Tomáše Kačera, Ondřeje Sládka a Jana Šotkovského (plus v překladu i Roye Sommera) také svými studiemi. Díky vstřícnosti časopisu Theatralia dostal Brněnský naratologický kroužek možnost využít elektronické verze jednotlivých textů, a tak celý brnkařský blok zpřístupnit v podobě, v níž vám jej nyní předkládáme zde.

Reklamy