Reporty z přednášek

Brněnský naratologický kroužek se od svého založení zaměřuje především na přednáškovou činnost, jejímž cílem je otevřít a zpřístupnit vědecké poznání dosažené v oblasti naratologie a teorie fikce posluchačům z řad odborné veřejnosti, studentům vysokých i středních škol a všem dalším zájemcům o teorii vyprávění. Mezi těmito posluchači postupně vykrystalizovala určitá skupina studentů, kteří veřejné přednášky kroužku navštěvují pravidelně a zapojují se také do následných diskusí. Těmto příznivcům BRNKu jsme se rozhodli věnovat tuto rubriku, která by měla být jakousi platformou pro mladé příznivce naratologie, jimž chceme dát příležitost podílet se na tzv. druhém životě přednášek tím, že zde z většího odstupu mohou zhodnotit přínos vybrané přednášky a vyvolat tak další diskusi o tématu. Zde uveřejněné příspěvky tak vyjadřují postoje konkrétních autorů, do nichž BRNK nijak redakčně nezasahoval.

Zdeněk Ježek
Petr Steiner – Umění, právo a věda v modernistickém klíči: Šklovskij, Schmitt,Popper

Martin Kos
Petr Mareš – Od němého ke zvukovému filmu. Proměny forem a funkcí jazyka ve filmovém vyprávění

Reklamy