V sobotu 28. 1. 2017 ve čtyřiadevadesáti letech zesnul náš přítel, učitel a čestný předseda kroužku, literární teoretik Lubomír Doležel. Čest jeho památce.

16266220_837605529711877_5633973715574875440_n

Reklamy
Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Prezentace knihy Radomíra D. Kokeše Světy na pokračování

Brněnský naratologický kroužek vás zve na veřejnou prezentaci monografie Radomíra D. Kokeše Světy na pokračování. Rozbor možností seriálového vyprávění (Akropolis, 2016). Autor v krátké přednášce objasní základní postupy a úhly pohledu, jejichž prostřednictvím (nejen) televizní seriály ve své knize vysvětluje coby problém teoretický, umělecký a analytický.

25. ledna od 17:00 v brněnském Café Baru Scala na Moravském náměstí 3/127.

svety

 

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Brněnské představení knihy Fikce Jaroslava Haška

Jste srdečně zváni na brněnskou veřejnou prezentaci společnými silami napsané knížky Fikce Jaroslava Haška, již právě vydal ÚČL AV ČR… aneb jak by řekl Josef Švejk: „Až bude po tý vojně, tak nás přijďte navštívit. Najdete nás 8. listopadu od 17.30 v Cafe Baru Scala na Moravském náměstí 3/127.“

Pozvánka na FB

podhajsky_fikce_jaroslava_haska

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Záznam z představení knihy Fikce Jaroslava Haška

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Představení knihy

Fikce Jaroslava Haška bude představena 4. října od 17.00 v zasedací síni ÚČL (Na Florenci 3, Praha).

predstaveni_fjh

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Kolektivní monografie „Fikce Jaroslava Haška“

Kolokvium Fikce Jaroslava Haška, které Brněnský naratologický kroužek pořádal ve spolupráci s ÚČL AV ČR, v. v. i. a podporou FF MU v lednu 2015, je završeno kolektivní monografií zúčastněných. Editorem je F. A. Podhajský.

František A. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava Haška (Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016)

podhajsky_fikce_jaroslava_haska

 

Kniha Fikce Jaroslava Haška představuje kolektivní monografii literárních, divadelních a filmových vědců, kteří se zaměřili na rozbor Haškovy prozaické a ideologické fikce v průřezu celé jeho tvorby a na díla jimi a jím inspirovaná. Ať už patříte k odborníkům, studentům anebo zájemcům o Haškovo dílo, můžete se začíst do reflexí svébytného žánru vzpomínek na Haška (J. Staněk) nebo jeho povídek z cest (Z. Hrbata), do rozborů zásnubní humoresky o panu Tenkrátovi (T. Kačer) či smutné grotesky o šťastném domově (O. Sládek), do rukopisných historií románu o Straně mírného pokroku (F. A. Podhajský) a kabaretních skečů jedné bohémské družiny (P. Janoušek), seznámit se s povahou Haškových rudoarmějských textů (P. Steiner) i jeho bugulmských povídek (B. Fořt), získat nový pohled na Osudy dobrého vojáka Švejka (V. Paris), na dějiny jejich dramatizací (A. Merenus) a filmových adaptací (R. D. Kokeš).

(via ÚČL AV ČR, v. v. i.)

Rubriky: Publikační činnost | Napsat komentář

Ondřej Dadejík: Více než příběh: dvojdimenzionální estetika prostředí

Kdy: 19. května v 17.30
Kde: 
FF MU Brno, Arna Nováka 1, učebna C 34
Fb událost

 

plakat07

Anotace:
Naratologie zaměřuje svou pozornost především na širokou a rozmanitou škálu způsobů, jimiž člověk vytváří literární, filmová či jiná vyprávění. Hlavním tématem přednášky však nebude zkušenost založená na recepci lidmi vytvářených narativních konstrukcí, nýbrž přímo zkušenost samotného přírodního prostředí, popř. zkušenost lidského prostředí obecně. Hlavním cílem přednášky je představit nárys obecného pojetí estetické zkušenosti přírodního prostředí či estetické zkušenosti vůbec, které je založeno na (1) analýze vztahu mezi tzv. narativní a ambientní dimenzí estetického hodnoty; a na (2) pokusu reinterpretovat komplementární vztah těchto dimenzí v intenci minimálního pojetí estetična tak, jak je chápáno v tradici moderní estetiky, tzn. jako zkoumání takového druhu percepce, která je sama sobě účelem.

Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. (*1973) vystudoval estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Orientuje se především na dějiny a současnost pojmu estetické zkušenosti, a to jak v rámci kontinentální, tak v rámci anglo-americké tradice. Souvisejícími oblastmi jeho zájmu jsou současné reflexe povahy přírodního krásna, environmentální estetika a estetika krajiny. Působí na Katedře estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v Ústavu estetiky a dějin umění Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Mezi jeho publikace z poslední doby patří studie „Distance and Immersion: Phenomenological Aesthetics and the Question of a ‚Paradigm Shift‘“ (AUC – Philosophica et Historica, 2014), kolektivní monografie Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat (Dokořán, 2014, se spoluautory a spolueditory Martinem Kaplickým a Filipem Jarošem), kniha Druhá příroda / Second Nature (UMPRUM, 2015, společně s Pavlem Stercem, Janem Brožem a Janem Horčíkem), nebo kniha Ťing-ťie: Poznámky k písním ze světa lidí (Karolinum, 2015, společně s Olgou Lomovou a Vlastimilem Zuskou).

 

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

David Drozd: Osudy a dílo Jiřího Veltruského znovu a jinak?: myšlení o divadle jako historická praxe

Kdy: 28. dubna v 17.30
Kde: 
FF MU Brno, Arna Nováka 1, učebna D 21
Fb událost

 

12919630_659042334234865_8773065454351950602_n

 

anotace:
Jiří Veltruský patří bezesporu mezi klíčové osoby českého i světového strukturalistického myšlení o divadle a jeho dílo mezi “klasické” texty. Teprve nedávno však bylo možné zevrubněji prozkoumat jeho pozůstalost, kde je uchována rozsáhlá pracovní korespondence a některé neznámé z rukopisy z let 1941-1948. Ve světle těchto dokumentů příběh Veltruského ale i pokusů Pražského lingvistického kroužku o vytvoření svébytné teorie divadla, dostává poněkud jiné kontury. V rámci přednášky nelze čekat žádná skandální odhalení (snad vyjma zjištění o roli Romana Jakobsona prezentaci PLK po r.1948), ale pokusy, jak číst texty PLK ve zrekonstruovaných historických souvislostech jinak…

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Petr Plecháč: Versologický tým (představení projektu)

Kdy: 7. dubna v 17.30
Kde: FF MU Brno, Gorkého 7, učebna G24
FB událost

10394588_650900875049011_3508127283774426810_n

 

anotace:
Korpus českého verše (KČV) představuje svým rozsahem i způsobem zpracování ve světovém měřítku unikátní výzkumnou infrastrukturu. Jedná se o lemmatizovaný, morfologicky, foneticky, metricky a stroficky anotovaný korpus české poezie 19. a počátku 20. století čítající cca 1 700 básnických sbírek / 75 000 básní / 2,5 milionu veršů. Hlavní pozornost bude věnována volně přístupným on-line nástrojům, které umožňují s daty obsaženými v KČV pracovat, a možnostem jejich využití při literárněvědném výzkumu.

http://versologie.cz/index.html

plakat05

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Richard Müller: Parazit, šum a estetika non-informace

Kdy: 31. března v 17.30
Kde: FF MU Brno, Arna Nováka 1, učebna D 21
FB událost

1934505_645817535557345_2504713266540650307_n

anotace:

Pro informační teoretiky, jako byl Claude Shannon, je šum něčím, co je možné převádět na opak informace, a tím postupně filtrovat a odstraňovat: tak, s pomocí odlišení informace a šumu zviditelňuje výpočetní technik lidskou tvář na rozostřeném videozáznamu. Pro sémiotika kultury, jako byl Jurij Lotman, se šum vždy může přeskupit v rytmickou figuru, dodatečný kód, který způsobí zvláštní kvalitativní proměnu původní informace – ale i samotného odesílatele. Pro filosofa, jako je Michel Serres, stojí parazit a porucha – „le parasite“ – na počátku komunikace: „Vést dialog znamená předpokládat třetího a snažit se jej vyloučit.“ Existují nějaké spojitosti mezi těmito pojetími šumu, mezi informační teorií, sémiotikou a filosofií vědy? A může být jejich prostředníkem – parazitem – umění? Co se děje, zapojí-li se do otázky šumu a interference hledisko estetiky?

plakat04_2.png

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář