Uskutečněné přednášky

4. 5. 2017 – Mgr. Michal Mráz, Ph.D.:
Fikční světy a přímá reference jmen

19. 4. 2017 – Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.:
„Duši těší prodlévat ve starých příbězích“: byzantská literatura a diachronní naratologie

19. 5. 2016 – doc. Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Více než příběh: dvojdimenzionální estetika prostředí

28. 4. 2016-  doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Osudy a dílo Jiřího Veltruského znovu a jinak?: myšlení o divadle jako historická praxe

31. 3. 2016 – Mgr. Richard Müller, Ph.D.:
Parazit, šum a interference: k estetickým stránkám non-informace

2. 12. 2015 – Mgr. Jiří Koten, Ph.D.:
Vyprávění v románu

16. 4. 2015 – Ing. Pavel Janáček, Ph.D.:
Produktivní role cenzury v literární komunikaci

18. 11. 2014 – Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.:
Estetika nezáměrného a skupina Quidam

6. 11. 2014 – Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.:
Memoria duplex: rozdílnost narativní tradice na příkladu protižidovského násilí roku 1096

23. 10. 2014 – doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.:
Skupinová tvorba a skupinový styl: k produkčním dějinám českého filmu

15. 5. 2014 – Mgr. Aleš Merenus, Ph.D.:
Vyprávěcí situace v dramatu

2. 4. 2014 – prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.:
Od němého ke zvukovému filmu. Proměny forem a funkcí jazyka ve filmovém vyprávění

27. 2. 2014 – prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.:
Slovesný čas a fokalizace. K otázce narativní vzdálenosti ve francouzské literatuře

9. 1. 2014 – prof. Petr Steiner:
Umění, právo a věda v modernistickém klíči: Šklovskij, Schmitt, Popper

5. 12. 2013 – prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc.:
Promimetická promluva

28. 11. 2013 – Mgr. František A. Podhajský:
Marxismus a strukturalismus: České středoškolské poetiky za Antonína Novotného

12. 11. 2013 – prof. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D.:
Estetické súdy a bezchybná nezhoda

7. 11. 2013 – PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.:
Bůh z projekčního přístroje: okamžiky obrácení

24. 10. 2013 – Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D.:
Příběhy identity v životě, v literatuře a v autobiografii aneb Jsme všichni nespolehliví vypravěči?

5. 6. 2013 – prof. Petr Steiner:
Ozvláštněný zákon: Jack London v adaptaci Šklovského/Kulešova
(ve spolupráci s ÚČL AV ČR, v. v. i.)

23. 5. 2013 – prof. Lubomír Doležel, dr. h. c.:
Fikce a historie v českém kontextu

25. 4. 2013 – PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.:
Jan Mukařovský a Roman Jakobson – spojité nádoby?

18. 4. 2013 – MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.:
Divadlo jako naratologova noční můra aneb Popis jednoho (výzkumného) zápasu

14. 3. 2013 – Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.:
Posli pošli

17. 12. 2012 – prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A.:
Střední Evropa v modu narativním (vyprávění a dějiny)

15. 11. 2012 – Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.:
Jednej správně socialisticky: k vyprávěcím postupům českých krátkých satiricky-výchovných filmů 50. let

1. 11. 2012 – Mgr. Radomír D. Kokeš:
Historická poetika českého filmu: styl a vyprávění v letech 1911 -1915

4. 10. 2012 – PhDr. Alice Jedličkové, CSc.:
Narativita vs. deskriptivita aneb Proč se vyplatí rozlišovat mezi vyprávěním a popisem

28. 5. 2012 – prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.:
Fikce, skutečnost a radikální vyprávění

2. 4. 2012 – doc. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.:
Sémantika vlastních jmen ve fikci

15. 3. 2012 – doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.:
Kánon jako součást literární komunikace

7. 10. 2011 – prof. Lubomír Doležel, dr. h. c.:
Jak dospět k fikčním světům

Reklamy