Kolokvia

3. 10. 2017 -Lubomír Doležel
Odborné kolokvium k nedožitým 95. narozeninám profesora Lubomíra Doležela

8. 1. 2015 – Fikce Jaroslava Haška
Uspořádáno Brněnským naratologickým kroužekem ve spolupráci s ÚČL AV ČR, v. v. i. a podporou FF MU. Kolokvium proběhlo 8. ledna 2015 v prostorách FF MU.

Reklamy