Kolokvia

8. 1. 2015 – Fikce Jaroslava Haška
Uspořádáno Brněnským naratologickým kroužekem ve spolupráci s ÚČL AV ČR, v. v. i. a podporou FF MU. Kolokvium proběhlo 8. ledna 2015 v prostorách FF MU.