Archiv pro rubriku: Publikační činnost

Kolektivní monografie „Fikce Jaroslava Haška“

Kolokvium Fikce Jaroslava Haška, které Brněnský naratologický kroužek pořádal ve spolupráci s ÚČL AV ČR, v. v. i. a podporou FF MU v lednu 2015, je završeno kolektivní monografií zúčastněných. Editorem je F. A. Podhajský. František A. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava … Pokračování textu

Rubriky: Publikační činnost | Napsat komentář

Nová publikace Bohumila Fořta

Úvod do sémantiky fikčních světů Bohumila Fořta vychází nyní v anglické mutaci pod názvem An Introduction to Fictional Worlds Theory.  

Rubriky: Publikační činnost | Napsat komentář

Nová publikace Zuzany Foniokové

Dlouhodobý zájem o nespolehlivého vypravěče vyústil u Zuzany Foniokové v monografii s názvem Kazuo Ishiguro and Max Frisch: Bending Facts in Unreliable and Unnatural Narration. 

Rubriky: Publikační činnost | Napsat komentář

Nová publikace Ondřeje Sládka

Zevrubné představení českého strukturalisty Jana Mukařovského přináší nová publikace Ondřeje Sládka s názvem Jan Mukařovský. Život a dílo.    

Rubriky: Publikační činnost | Napsat komentář

Nové publikační výstupy členů kroužku

Monografie Rozbor filmu od  Radomíra D. Kokeše. Úvod do logiky: klasická výroková logika a Úvod do logiky: klasická predikátová logika od Jiřího Raclavského.

Rubriky: Publikační činnost

Nové publikační výstupy Ondřeje Sládka

Člen BRNKu, Ondřej Sládek, edičně připravil k vydání hned dva knižní tituly: Český strukturalismus v diskusi a The Czech Avant-Garde Literary Movement Between the World Wars. K tomu mu pak ještě vychází anglicky psaná monografie: The Metamorphoses of Prague School Structural … Pokračování textu

Rubriky: Publikační činnost

Pojmy a vědecké teorie

Člen BRNKu Jiří Raclavský, společně s Petrem Kuchyňkou, vydal knihu nazvanou Pojmy a vědecké teorie. „Kniha Pojmy a vědecké teorie předkládá určité pojetí jazyka a pojmů a ukazuje, jak lze pomocí něho plausibilně řešit některé problémy teorie vědy. Autoři ve … Pokračování textu

Rubriky: Publikační činnost

Pavel Janoušek o Vladimíru Macurovi

Člen BRNKu Pavel Janoušek v těchto dnech vydal monografii věnovanou Vladimíru Macurovi, který by se příští rok dožil 70 let. Více informací v tomto odkazu.

Rubriky: Publikační činnost

Lubomír Doležel: Heterocosmica II. Fikční světy soudobé české prózy

Čestný předseda BRNKu Lubomír Doležel tento týden oslavil 92. narozeniny, k nimž mu touto cestou srdečně blahopřejeme – a také vydal svou nejnovější knihu Heterocosmica II. Fikční světy soudobé české prózy. Více informací o knize zde.

Rubriky: Publikační činnost

O českém strukturalismu v turečtině

Členovi BRNKu Ondřejovi Sládkovi vyšel turecký překlad jeho knihy Proměny strukturální poetiky Pražské školy. Více informací zde.  

Rubriky: Publikační činnost