O BRNKu

Vítejte na stránkách Brněnského naratologického kroužku.

Informace
Brněnský naratologický kroužek (BRNK) je nezávislé občanské sdružení odborníků z různých vědních disciplín, jehož cílem je podpora, rozvoj i popularizace bádání na poli fikce a vyprávění.

Mise:

  • a. Podpora, rozvoj a kultivace vědeckého bádání na poli naratologie a teorie fikce v České republice a v zahraničí.
  • b. Propagace výsledků činnosti členů BRNKu na tuzemské a mezinárodní úrovni.
  • c. Podpora mezioborového dialogu v oblasti naratologie a teorie fikce.
  • d. Podpora a rozvoj vědecké, přednáškové a publikační činnosti členů BRNKu.
  • e. Další doplňkové aktivity nesoustavného charakteru na poli naratologie a teorie fikce ve spolupráci s dalšími subjekty, přičemž účelem těchto aktivit není dosažení zisku, ale rozvoj odborných znalostí a zkušeností členů sdružení a doplňkově také dalších příznivců sdružení.

Popis
BRNK ve stávající podobě vzešel z iniciativy doktorských studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Radomíra D. Kokeše a Aleše Merenuse. Tito se rozhodli navázat na tradici tzv. kroužkařských hnutí v první polovině minulého století, sezvat do nezávislého vědeckého sdružení odborníky z různých vědních disciplín, pořádat veřejné odborné přednášky a v kolektivní badatelské práci začít řešit problémy z oblasti teorie fikce a teorie vyprávění, které by mohly být nahlíženy z různých perspektiv.

Tento plán by pravděpodobně nikdy nebyl realizován, nebýt intenzivní podpory Ondřeje Sládka (vedoucího literárně teoretického oddělení Ústavu české literatury AV ČR, v.v.i.) a Bohumila Fořta (působícího na ÚČL AV ČR, v.v.i., a na Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU).

BRNK byl na MV ČR zaregistrován 7. září 2011, přičemž ustavující schůze proběhla 7. října téhož roku. Tentýž den se za slušné posluchačské účasti konala i první veřejná přednáška, již se symbolicky uvolil pronést profesor Lubomír Doležel, jedna z nejdůležitějších osobností světové naratologie v druhé polovině minulého století.
Z plánů na konkrétní podobu činnosti Kroužku se jeho členové rozhodli v průběhu prvního akademického roku soustředit na veřejnou přednáškovou činnost zvaných odborníků. Záměrem bylo vytvořit tým badatelsky různorodě vyprofilovaných osobností z několika vědních disciplín, což se snad povedlo..

V BRNKu jsou nyní zástupci literární vědy, filmových studií, divadelní vědy, estetiky a filosofie.

Rada BRNKu:
Předseda: Radomír D. Kokeš
Místopředseda: Aleš Merenus
Předseda ediční rady: Ondřej Sládek
Pokladník: Bohumil Fořt
Člen rady: David Drozd
Člen rady: Tomáš Kačer
Člen rady: František A. Podhajský

Čestný předseda: Lubomír Doležel (2011-2017)

Reklamy